FOUR THOUSAND

 

In London, in December of 1952 four thousand people died in cause of smog.

 

W Londynie, w grudniu 1952, zmarło 4 tysiące ludzi z powodu smogu.

 

This album is dedicated to all the victims of the war which still oppresses the World.

 

Album ten jest dedykowany wszystkim ofiarom wojny, która do dziś nęka świat.

NASTĘPNY UTWÓR
POWRÓT NA STRONĘ TYTUŁOWĄ