WSTECZ/BACK HOME DALEJ/FORWARD

epilogue

tak daleko
szedłem i
szlem
tak często
pisałem i
piłem
chyba
znalaZŁEM
jesteśmy
My wszyscy
Za długo
czekaliśmy
zwlekaliśmy
czyśmy
wiedzieli?
baliśmy się
byliśmy
żyliśmy
żebyśmy
ucichli

My wszyscy
Za długo